Brabhsáil Míreanna (71 iomlán)

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/9e2c00bca913716fe47e7180ffba3017.pdf
Fadó, fadó, bhí teachín dearóil ar imeall moinge, nach raibh ann i ndáiríre ach fásach mór fairsing. Bhí an teachín chomh seanchaite sin go mbeadh sé tite as a chéile ar fad murach go raibh an cnocán taobh thiar de ina thaca aige...

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/85fabff2ade2e32a1d33bc9d8df03ed1.pdf
Fadó, fadó, bhí maighdean mhara bheag ghleoite ann. Ba é Rí na Mara a hathair. Mhair sise in éineacht leis agus lena cúigear deirfiúracha in áit iontach sa duibheagán...

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/11175d2b07b32045a65cb2b0ee0bb423.pdf
Bhí ceannaí ann tráth, a bhí chomh saibhir agus go mbeadh sé in ann caisleán breá óir a thógáil. Ina áit sin, choinnigh sé chuile phíosa óir a fuair sé, agus nuair a cailleadh é bhí na múrtha airgid fágtha ag an aon mhac a bhí…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/e62077a29ae3f7571b2bb73cbea33c33.pdf
Fadó fadó, bhí bean bhocht ann a raibh mí-ádh uirthi i gcónaí go dtí an lá ar rugadh a mac, tháinig athrú mór chun feabhais air seo. Bhí sí sona sásta lena mac óg agus dúirt bean feasa as an mbaile léi, “Tá marc beag ar bhaithis…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/f168f73a0bf8c94bdfd97cff360dade0.pdf
Fadó, fadó, bhí Rí ann, agus ina sheilbh bhí an oiread nithe iontacha. Ach nuair a thagadh daoine ar cuairt chuig an gcaisleán, agus iad ag iarraidh portráidí, áilleagáin óir agus airgid, agus troscán galánta a fheiceáil, ba é an…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/563c5b8751a992af1d61d011f0b66ae8.pdf
Uair amháin bhí gearrthóir crann ina chónaí in aice le coill. Bhí beirt pháistí aige. Heansail an t-ainm a bhí ar an mbuachaill. Greitil an t-ainm a bhí ar an gcailín. Bhí grá mór ag na paistí dá máthair. Fuair a máthair bás nuair…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/fddaae790cf7ebe6ba915ae1847aae4e.pdf
Fadó fadó, bhí Fear Sneachta ann a bhí lánchinnte de go mbeadh sé beo go deo. Tháinig sé ar an saol um Nollaig sa chlós in aice leis an gcró madra, áit a raibh cónaí ar mhadra bhean an tí...

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/9e71ffb6b06bfb2622bc612128649e4f.pdf
Fadó, fadó bhí fear sneachta mór ann. Cheap sé go mbeadh sé ann go deo. Bhí sé ina sheasamh in aice le cró madra. “Ba bhreá liom a bheith in ann bogadh,” a dúirt sé lá amháin...
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2