Brabhsáil Míreanna (74 iomlán)

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/9e2c00bca913716fe47e7180ffba3017.pdf
Fadó, fadó, bhí teachín dearóil ar imeall moinge, nach raibh ann i ndáiríre ach fásach mór fairsing. Bhí an teachín chomh seanchaite sin go mbeadh sé tite as a chéile ar fad murach go raibh an cnocán taobh thiar de ina thaca aige...

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/85fabff2ade2e32a1d33bc9d8df03ed1.pdf
Fadó, fadó, bhí maighdean mhara bheag ghleoite ann. Ba é Rí na Mara a hathair. Mhair sise in éineacht leis agus lena cúigear deirfiúracha in áit iontach sa duibheagán...

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/11175d2b07b32045a65cb2b0ee0bb423.pdf
Bhí ceannaí ann tráth, a bhí chomh saibhir agus go mbeadh sé in ann caisleán breá óir a thógáil. Ina áit sin, choinnigh sé chuile phíosa óir a fuair sé, agus nuair a cailleadh é bhí na múrtha airgid fágtha ag an aon mhac a bhí aige...

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/e62077a29ae3f7571b2bb73cbea33c33.pdf
Fadó fadó, bhí bean bhocht ann a raibh mí-ádh uirthi i gcónaí go dtí an lá ar rugadh a mac, tháinig athrú mór chun feabhais air seo. Bhí sí sona sásta lena mac óg agus dúirt bean feasa as an mbaile léi, “Tá marc beag ar bhaithis do pháiste agus…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/f168f73a0bf8c94bdfd97cff360dade0.pdf
Fadó, fadó, bhí Rí ann, agus ina sheilbh bhí an oiread nithe iontacha. Ach nuair a thagadh daoine ar cuairt chuig an gcaisleán, agus iad ag iarraidh portráidí, áilleagáin óir agus airgid, agus troscán galánta a fheiceáil, ba é an chéad rud a…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/563c5b8751a992af1d61d011f0b66ae8.pdf
Uair amháin bhí gearrthóir crann ina chónaí in aice le coill. Bhí beirt pháistí aige. Heansail an t-ainm a bhí ar an mbuachaill. Greitil an t-ainm a bhí ar an gcailín. Bhí grá mór ag na paistí dá máthair. Fuair a máthair bás nuair a bhí siad an-óg...

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/fddaae790cf7ebe6ba915ae1847aae4e.pdf
Fadó fadó, bhí Fear Sneachta ann a bhí lánchinnte de go mbeadh sé beo go deo. Tháinig sé ar an saol um Nollaig sa chlós in aice leis an gcró madra, áit a raibh cónaí ar mhadra bhean an tí...

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/9e71ffb6b06bfb2622bc612128649e4f.pdf
Fadó, fadó bhí fear sneachta mór ann. Cheap sé go mbeadh sé ann go deo. Bhí sé ina sheasamh in aice le cró madra. “Ba bhreá liom a bheith in ann bogadh,” a dúirt sé lá amháin...
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2