Brabhsáil Míreanna (71 iomlán)

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/563c5b8751a992af1d61d011f0b66ae8.pdf
Uair amháin bhí gearrthóir crann ina chónaí in aice le coill. Bhí beirt pháistí aige. Heansail an t-ainm a bhí ar an mbuachaill. Greitil an t-ainm a bhí ar an gcailín. Bhí grá mór ag na paistí dá máthair. Fuair a máthair bás nuair…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/81451403e2a7ef9e16deed6e4c3f5672.pdf
Bhí gearrthóir crann ann tráth a raibh beirt clainne air – garsún darbh ainm Heansail agus gearrchaile darbh ainm Greitil. Bhí an-chion acu ar a n-athair. Tar éis bhás a máthar, phós sé an athuair ach ní raibh a chéile nua caoin ná…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/5a85294ad9185adfc0e4f4381cf5adde.pdf
Fadó, fadó, bhí cailín beag gleoite ina cónaí i dteachín beag aoibhinn ag a raibh geata gorm, ag bun cnocáin féir. Bhí sí um ocht mbliana d’aois agus thugadh gach éinne Gúinín Gorm uirthi toisc go gcaitheadh sí seanghúna gorm an…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/b8092a115f491ea44ef02f6f51972607.pdf
Fadó, fadó bhí mac Rí ann a raibh an-dúil aige in éisteacht le scéalta nuair a bhí sé óg. D’insíodh a mháthair chríonna na scéalta ab fhearr riamh dó, agus ba é an scéal mar gheall ar Ghairdín Pharthais an scéal ab ansa leis ar…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/210cb9f74c5c8a507c79b803fc5c5bea.pdf
Lá breá samhraidh a bhí ann i mí an Mheithimh. Bheartaigh an Féileacán agus a col ceathrair, an Dreoilín Teaspaigh, go mbeadh Féasta mór acu agus go dtabharfaidís cuireadh dá gcairde go léir. Mar sin, thosaigh siad ag lorg áit chluthair…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/13fda8b34e9d43499458986a849fe561.pdf
Fadó, fadó, bhí buachaill bocht ann nach raibh athair ná máthair aige. Dick Whittington an t-ainm a bhí air agus théadh sé ó áit go háit ag lorg oibre. Ní raibh ach aon chara amháin sa tsaol aige agus b’aisteach an cara é sin – cat…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/0de861817d4d9bb8b29e914df641e807.pdf
Fadó, fadó, bhí Impire ann agus bhí dúil mhór aige in éadaí. Go deimhin, ní chuireadh aon ní eile an oiread sin áthais ná gliondair ar a chroí is a chuireadh éadaí. Ba mhór an sásamh a bhaineadh sé as culaith nua a ordú trí…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/11175d2b07b32045a65cb2b0ee0bb423.pdf
Bhí ceannaí ann tráth, a bhí chomh saibhir agus go mbeadh sé in ann caisleán breá óir a thógáil. Ina áit sin, choinnigh sé chuile phíosa óir a fuair sé, agus nuair a cailleadh é bhí na múrtha airgid fágtha ag an aon mhac a bhí…

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/761e05e38ebf671d4fee7d139fca06dd.pdf
Fadó, fadó, bhí Rí agus Banríon ann agus ba é an mhian ba mhó a bhí acu sa tsaol leanbh a bheith acu. Nach orthu a bhí an lúcháir agus an ríméad mar sin nuair a insíodh don mBanríon lá amháin go mbeadh leanbh aici...

http://www.fabhalscealta.ie/files/original/df49e8121a97845b206c2f6cca9ed5b8.pdf
Fadó, fadó, bhí Prionsa bocht ann. Pól ab ainm dó. Bhí fonn air pósadh. “Tá iníon an Rí go hálainn. Is í an cailín is áille sa bhaile í,” arsa Pól. “Ba mhaith liom féirín a thabhairt di.”...
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2