Page 8 - An Mhaighdean Mhara Bheag (C)
P. 8

D’éiríodh an mhaighdean mhara bheag go barr uisce chuile

        mhaidin as sin amach, agus í ag súil go bhfeicfeadh sí an Prionsa. Bhí

        sé de mhisneach aici snámh ní ba ghaire don mhórthír ná mar a

        rinne a cuid deirfiúracha agus m’anam tar éis píosa go raibh

        súilaithne aici ar na hiascairí mar gheall air sin. Bhí a fhios aici freisin

        cén uair a théadh an Prionsa ag seoltóireacht.

            “Cén fhaid a mhaireann neacha daonna?” a d’fhiafraigh sí dá

        mamó lá amháin, agus í ag cíoradh a cuid gruaige finne.

            “Ní mhaireann siad rófhada,” arsa a mamó. “Ach níl an saghas


        céanna báis i ndán dóibh is atá i ndán dúinn. Cén fath a bhfuil tú ag

        cur na gceisteanna céanna orm arís?”

            “Ní theastaíonn uaim a bheith i mo chúr ar an bhfarraige,” arsa

        an Mhaighdean Mhara Bheag go brónach. “Is é mian mo chroí a

        bheith díreach cosúil leis na neacha daonna.”

            Nuair a chuala a mamó a cuid cainte, bhí sí le ceangal. “Is

        maighdean mhara bheag thusa,” ar sise go borb leis an Maighdean

        Mhara.

            “Tá eireaball éisc ort agus ní ghlacfar leat mar neach daonna.


        Ní thitfidh aon fhear daonna i ngrá leat go brách na beatha mar

        gheall ar d’eireaball éisc – is rud gránna é, dar leo.”

            An oíche sin chas an mhaighdean mhara bheag amhrán dá

        hathair agus dá deirfiúracha, agus chas sí ní ba bhinne ná mar a chas

        sí riamh ina saol é. Díreach ina dhiaidh sin d’éalaigh sí léi go ciúin.

        Bhí cinneadh déanta aici. Bhí sé beartaithe aici cuairt a thabhairt ar

        an gcailleach mhara uafásach, cailleach a raibh eagla ar chuile

        dhuine roimpi agus a raibh clú agus cáil uirthi ar fud ríocht na mara

        mar gheall ar a cuid cumhachtaí.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13