Page 7 - An Mhaighdean Mhara Bheag (C)
P. 7

chun cúnamh a lorg dó, agus is gearr gur tháinig an lucht cúnaimh

        agus gur cuireadh ar shínteán é agus thug siad leo é.

            Faoi bhrón, thum an mhaighdean mhara faoin uisce agus d’fhill

        sí ar chaisleán a hathar. Chuaigh sí go dtí a gairdín speisialta féin gan

        a thuilleadh moille, le go bhféadfadh sí a bheith gar dá dealbh

        ionúin, dealbh a raibh an-dealramh aige lena Prionsa dathúil.

            De réir mar a shleamhnaigh na laethanta thart d’éirigh an

        mhaighdean mhara bheag ní ba mhachnamhaí agus ní ba chiúine

        fós. Ní bhíodh meangadh gáire ar a haghaidh ach corruair, agus


        dhiúltaíodh sí glan a bheith ag déanamh spóirt agus spraoi lena

        deirfiúracha.

        “Inis do rún dúinn,” a d’impigh an deirfiúr ba shine uirthi lá.

        “B’fhéidir go mbeadh muid in ann cúnamh a thabhairt duit.”

            “Níl sibh in ann cúnamh a thabhairt dom,” arsa an mhaighdean

        mhara bheag. “Táim i ngrá le neach daonna, Prionsa ard dathúil.”

            “Ach tá a fhios againn cá bhfuil sé ina chónaí!” arsa an deirfiúr

        ba shine.

        “Is minic a chonaiceamar ina bhád seoil é. Gabh i leith uait go beo,


        tabharfaimid chuig a phálás thú.”

            Agus leis sin chuir na deirfiúracha lámha faoi ascaillí a chéile

        agus shnámh siad le chéile tríd an bhfarraige ghléineach go barr

        uisce. “Breathnaigh ansin!” arsa an deirfiúr ba shine, agus iad ag

        briseadh trí na tonnta. “Sin é a phálás; tá sé i mbéal toinne nach

        mór. Ní bhíonn sé de mhisneach againn snámh róghar dó ach

        tagann an Prionsa amach ó thráth go chéile agus seasann sé ar na

        céimeanna marmair a théann síos chun na farraige.”

            Tháinig aoibh an gháire ar aghaidh na maighdine mara bige,


        den chéad uair le cúpla lá anuas. “Tiocfaidh mise anseo pé uair is

        mian liom,” ar sise. “Táim sásta anois mar tá a fhios agam go

        bhfeicfidh mé lá éigin é.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12