Page 4 - An Mhaighdean Mhara Bheag (C)
P. 4

iad, agus ghreamaigh sí ocht gcinn d’oisrí móra dá heireaball fada

        glioscarnach.

            “Tá siad do mo ghortú!” arsa an mhaighdean mhara go

        clamhsánach.

            “Is cuma faoi sin,” arsa a mamó go borb.

            “Is comhartha d’aicme shóisialta iad na hoisrí. Nuair a bheas tú

        ag taisteal, a luaithe a fheicfeas strainséirí na hoisrí seo beidh a fhios

        acu ar an bpointe boise tusa iníon an Rí.”

            Nuair a bhí sí réitithe i gceart le himeacht, d’fhág an


        Mhaighdean Mhara Bheag slán ag a muintir agus ag a cairde. Ansin

        d’éirigh sí ar nós bolgán uisce tríd an bhfarraige ghorm go barr uisce.

        Nuair a d’ardaigh sí a ceann de dhroim uisce, chonaic sí na réaltaí

        geala ag soilsiú sa spéir. Ach bhí rud ann a bhí ní b’áille ná na réaltaí

        agus ní b’áille ná an spéir, bhí long ann a raibh trí chrann seoil uirthi,

        long a bhí ag luascadh go réidh agus í ar ancaire in aice láimhe. Ba é

        seo an chéad uair a chonaic sí long dá leithéid agus na mairnéalaigh

        a bhí á seoladh.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9