Page 3 - An Mhaighdean Mhara Bheag (C)
P. 3

“Ní féidir,” arsa a máthair chríonna. “Nílimid in ann deora a


        shileadh mar a shileann siadsan agus ní chreidimid sa bheatha

        shíoraí ina gcreideann siadsan. Nuair a chailltear sinn claochlaímid

        inár gcúr bán ar thonnta na farraige. Ach mairimid i bhfad níos faide

        ná iad – mairimid ar feadh trí chéad bliain, agus tá chuile ní beo

        againn chun saol sona sásta a chaitheamh.”

            “Is é mian mo chroí aithne a chur ar neacha daonna,” arsa an

        mhaighdean mhara de chogar, ach lig a mamó uirthi nár chuala sí í.


            “Is tusa an iníon is áille dá bhfuil ag Rí na Mara,” arsa an

        tseanmhaighdean mhara feasa. “Agus is tusa an mhaighdean mhara

        is binnghlóraí dá bhfuil ar an saol seo. Ba chóir go mbeifeá sona

        sásta.”

            Ansin chuir a mamó bláthfhleasc de bhláthanna bána ar fholt

        fionn an Bhanphrionsa, bláthanna ar phéarlaí i ndáiríre
   1   2   3   4   5   6   7   8