Page 2 - An Mhaighdean Mhara Bheag (C)
P. 2

Murab ionann is a deirfiúracha, ní bhaineadh sí aon sásamh as

        cuairteanna a thabhairt ar longbháití, agus ghoill sé go mór uirthi

        aon uair a théadh long bhriste go tóin poill. Aon uair a tharlaíodh sé

        seo théadh sí go dtí na gairdíní áille a bhí thart timpeall chaisleán a

        hathar agus d’fhanadh sí ann ar feadh tamaill. Ba ann i measc na

        mbláthanna dearga agus dubhghorma agus i measc na dtorthaí órga

        a bhíodh sí ag brionglóidigh faoin lá a mbeadh sí cúig bliana déag

        d’aois.

            Bhí cúis mhaith aici le bheith ag tnúth chomh mór sin leis, mar


        bhí a fhios aici go dtabharfaí cead di dul pé áit ba mhian léi agus í in

        aois a cúig bliana déag. Bheadh cead aici éirí go barr uisce dá mba

        mhian léi, agus suí ar na carraigeacha nó a bheith ag snámh gar don

        talamh tirim, áit a mbíodh cónaí ar neacha daonna. Lá amháin,

        tháinig an mhaighdean mhara bheag trasna ar dhealbh ó shoitheach

        a chuaigh go tóinn poill, dealbh de bhuachaill a raibh éadan álainn

        cneasta air. Thug sí go cáiréiseach an dealbh sin ar ais go dtí a

        cúinne speisialta sa ghairdín, agus ba ghearr go raibh an dealbh sin

        ar an rud ab ansa léi dá raibh aici. Bhí fonn mór uirthi neacha


        daonna a fheiceáil di féin agus ba í an dealbh ba chúis leis sin.

            Faoi dheireadh thiar thall, tháinig an lá a raibh iníon Rí na Mara

        cúig bliana déag d’aois. Bhí go leor eolais faoi neacha daonna faighte

        aici óna mamó, agus anois bheadh cead aici iad a fheiceáil di féin.

            “Ceapfaidh tú go bhfuil cuma aisteach orthu,” arsa a máthair

        chríonna léi ar a breithlá, agus iad ina suí le chéile. “Tá eireabaill

        ghalánta éisc orainne. Tá dhá thaca coirp fúthusan a dtugtar cosa

        orthu.”

        “Mar sin, ní féidir linn a bheith díreach cosúil leo?” arsa an


        mhaighdean mhara bheag.
   1   2   3   4   5   6   7