Page 10 - An Mhaighdean Mhara Bheag (C)
P. 10

Ní raibh aon bhláthanna ag fás san áit a raibh cónaí ar an

        gcailleach mhara. Ní raibh ann ach poill dhorcha dhoimhne dhorcha

        agus bhí láib dhubh shleamhain chuile áit feadh an bhealaigh. Bhí

        teach na caillí mara suite i measc giolcach ard a raibh cuma

        nathracha buí ramhra orthu. Bhí mionganna contúirteacha riascacha

        thart timpeall air, áit a raibh cónaí ar ainmhithe nimhiúla na mara.

            Bhí an áit seo duairc scéiniúil agus b’éigean di a misneach a

        mhúscailt sular shnámh sí i dtreo an tí.

            Bhí an chailleach mhara ina suí ar bhinse cnámh, binse a bhí


        déanta as cnámha bána na ndaoine nár tháinig slán as báid a

        d’imigh go tóin poill. Bhí nathracha ag snámhaíl ar a géaga agus an

        peata ab ansa léi, buaf ramhar ghránna ina suí ina hucht.

            “Tá a fhios agam céard atá uait,” arsa an chailleach mhara,

        chomh luath agus a shnámh an Mhaighdean Mhara chuici. “Tá tú ag

        iarraidh fáil réidh le d’eireaball éisc agus dhá thaca coirp a bheith fút

        chun go dtitfidh an Prionsa óg daonna i ngrá leat.”

            “Tá!” arsa an mhaighdean mhara bheag de chogar. “Sin é

        díreach atá uaim. An gcabhróidh tú liom?”


            “Cabhróidh, cabhróidh mé leat,” arsa an chailleach mhara, “má

        tá tú sásta díol as.”

            “Tá, tá mé sásta díol as,” arsa an Mhaighdean Mhara.

            “Mar sin, réiteoidh mé deoch dhraíochta duit. Caithfidh tú a

        hól nuair a bheidh tú ar thalamh tirim,” arsa an chailleach mhara.

        “Éireoidh d’eireaball seargtha agus ansin tiocfaidh deireadh leis.

        Beidh dhá chos fút ina áit. Ach beidh pian mhór ort. An bhfuil tú

        sásta cur suas leis?”

            “Tá, tá mé sásta a bheith thios leis,” arsa an mhaighdean


        mhara bheag de chogar.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15