Page 1 - An Mhaighdean Mhara Bheag (C)
P. 1

An Mhaighdean Mhara Bheag


            Fadó, fadó, bhí maighdean mhara bheag ghleoite ann. Ba é Rí

        na Mara a hathair. Mhair sise in éineacht leis agus lena cúigear

        deirfiúracha in áit iontach sa duibheagán.

            Bhí iníonacha uile Rí na Mara fíorálainn, ach ba í an iníon ab


        óige, an mhaighdean mhara bheag an iníon ab áille ar fad. Bhí a

        craiceann chomh mín le peitil róis agus a súile ar dhath an ghormáin.

            Bhí an mhaighdean mhara bheag ní ba chiúine ná a

        deirfiúracha. Chaitheadh sí an lá ar fad ag súgradh le héisc, éisc a

        raibh a ngainní ar dhath an óir agus an airgid, éisc a bhíodh ag

        snámh isteach is amach tríd an gcaisleán ó mhaidin go hoíche.
   1   2   3   4   5   6