Page 9 - Emelya agus an Gailliasc
P. 9

D’ordaigh an Sár go dtabharfaí isteach bairille mór a raibh bandaí iarainn
      timpeall air. Cuireadh Emelya agus Sáraibhne Marya isteach sa bhairille

      agus cuireadh tarra ar an mbairille agus caitheadh amach san fharraige é.

       Tamall ina dhiaidh sin, dhúisigh Emelya. Bhí sé sa doircheacht agus ba

      bheag slí a bhí aige.

       “Cá bhfuilim?” ar seisean.
       Agus d’fhreagair Sáraibhne Marya é:

       “Nach orainne atá an mí-ádh, a Emelya, a ghrá! Chuir siad isteach i

      mbairille a clúdaíodh le tarra agus caitheadh amach san fharraige mhór

      sinn.”

       “Agus cé thú héin?” arsa Emelya.
       “Is mise Sáraibhne Marya,”

       Labhair Emelya ansin:

       “A Ghailléisc an mhórchroí, tabhair toradh ar mo ghuí! Tar anseo, a

      ghaotha fiáine, caithigí an bairille i dtír agus leag anuas ar chladach tirim

      gainimh é.”
       Leis sin, thosaigh na gaotha fiáine ag séideadh, d’éirigh an fharraige

      suaite agus caitheadh an bairille i dtír agus leagadh anuas ar chladach tirim

      gainimh é. Sheas Emelya agus Sáraibhne Marya amach as an m bairille, agus

      arsa Sáraibhne Marya:

       “Cá mbeidh cónaí orainn, a Emelya, a ghrá? Tóg bothán éigin dúinn.”
       “Ní thógfaidh. Níl aon fhonn orm.” arsa Emelya.

       Ach d’impigh sí agus d’impigh sí air agus i ndeireadh na dála, arsa Emelya:

       “A Ghailléisc an mhórchroí, tabhair toradh ar mo ghuí! Tógtar

      foirgneamh cloiche a bhfuil díon óir air!”

       Ní túisce a tháinig na focail as a bhéal nó gur éirigh pálás cloiche a raibh
      díon óir air as an talamh os a gcomhair amach.

       Bhí gairdín glas mórthimpeall air ina raibh bláthanna aoibhne ag fás agus

      bhí cantaireacht na n-éan le cloisteáil. Chuaigh Sáraibhne Marya agus

      Emelya isteach sa phálás agus shuigh siad síos ar leac fuinneoige.

       “Ó, a Emelya, an bhféadfá a bheith beagán níos dathúla?”
       “A Ghailléisc an mhórchroí, tabhair toradh ar mo ghuí! Déantar fear ard

      dathúil díom!” arsa Emelya.
   4   5   6   7   8   9   10   11