Page 8 - Emelya agus an Gailliasc
P. 8

“Cad é sin?” ar seisean.

        Agus d’fhreagair an fear uasail é:

        “Sin é Emelya agus é ag marcaíocht ar shorn chuig do phálás.”

        Sheas an Sár amach ar an bpóirse agus arsa seisean:
        “Chuala mé go leor gearán fút, Emelya. Is cosúil gur leag tú roinnt mhaith

      daoine.”

        “Cén fáth ar sheas siad sa bhealach ar mo charr sleamhnáin?” arsa

      Emelya.

        Bhí iníon an tSáir, Sáraibhne Marya, ag féachaint amach an fhuinneog
      díreach ag an am sin agus nuair a chonaic Emelya í, labhair sé faoina fhiacla:

        “A Ghailléisc an mhórchroí, tabhair toradh ar mo ghuí! Titeadh iníon an

      tSáir i ngrá liom.”

        Ansin, ar seisean:

        “Ar ais linn abhaile, a shoirn.”
        Thiontaigh an sorn agus d’imigh sé ar ais chuig an sráidbhaile. Chuaigh sé

      isteach sa bhothán agus ar ais mar a mbíodh sé agus chaith Emelya é héin

      in aice leis an sorn mar ba ghnách leis.

        Idir an dá linn, bhí gach aon olagón agus golfairt le cloisteáil sa phálás.

      Bhí Sáraibhne Marya ag gol go faíoch mar gheall ar Emelya. Dúirt sí lena
      hathair nárbh fhéidir léi an saol a chaitheamh gan é agus d’impigh sí air

      ligean di Emelya a phósadh. Bhí an Sár go mór trína chéile agus arsa seisean

      leis an bhfear uasal:

        “Imigh leat agus tabhair Emelya anseo, beo nó marbh. Ná clistear ort nó

      bainfear an cloigeann díot!”
        Cheannaigh an fear uasal gach saghas bia bheadaí agus fíona den scoth

      agus as go brách leis chuig an sráidbhaile arís. Chuaigh sé isteach sa

      bhothán agus chuir sé féasta ar fáil do Emelya.

        D’ith agus d’ól Emelya a sháith den bhia agus den fhíon iontach agus

      ansin tháinig meabhrán cinn air agus luigh sé siar agus thit sé a chodladh.
      Chuir an fear uasal isteach ina charráiste é agus d’imigh sé leis chuig pálás

      an tSáir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11