Page 7 - Emelya agus an Gailliasc
P. 7

Bhí ionadh ar an Sár nuair a fuair sé amach nárbh fhéidir leis an saighdiúir

      an ceann ab fhearr a fháil ar Emelya agus chuir sé fios ar dhuine de na fir

      uaisle ab fhearr a bhí aige.

        “Aimsigh Emelya agus tabhair ar ais chuig an bpálás é nó bainfear an

      cloigeann díot,” arsa an Sár leis.
        Cheannaigh an fear uasal go leor rísíní agus prúnaí agus cístí meala, agus

      tháinig sé chuig an sráidbhaile agus isteach leis sa bhothán agus d’fhiafraigh

      sé de chéilí a dheartháireacha cén rud ab fhearr a thaitin le Emelya.

        “Is breá le Emelya é nuair a labhraíonn duine go séimh leis,” ar siadsan.

      “Déanfaidh sé pé rud is mian leat ach a bheith lách leis agus caftan dearg a

      gheallúint dó mar bhronntanas.”
        Ansin thug an fear uasal na rísíní agus na prúnaí agus na cístí meala a

      cheanaigh sé do Emelya, agus arsa seisean:

        “Cén fáth a bhfuil tú caite i do chnap ansin, a Emelya? Tar liom le do thoil

      chuig pálás an tSáir.”

        “Dheara, táim go breá mar a bhfuil mé,” arsa Emelya.
        “A Emelya, beidh féasta cistí agus fíona den scoth ag an Sár duit. Nach

      dtiocfá liom.”

        “Ní thiocfaidh. Níl aon fhonn orm dul leat,” arsa Emelya.

        “Ach a Emelya, tabharfaidh an Sár caftan álainn dearg duit mar

      bhronntanas mar aon le caipín agus péire buataisí.”

        Rinne Emelya a mharana ar feadh tamaill agus arsa seisean ansin:
        “Maith go leor. Rachaidh mé leat ach ní mór duitse imeacht leat héin agus

      rachaidh mise i do dhiaidh.”

        D’imigh an fear uasal leis agus chaith Emelya é héin in aice leis an sorn ar

      feadh tamaill eile. Tar éis tamaill, arsa seisean:

        “A Ghailléisc an mhórchroí, tabhair toradh ar mo ghuí! Imigh leat chuig
      pálás an tSáir, a shoirn!”

        Leis sin chualathas gíoscán agus pléascadh agus thosaigh an díon ag

      luascadh agus thit balla anuas agus d’imigh an sorn as a stuaim féin síos an

      bóthar agus thug sé aghaidh ar phálás an tSáir.

        D’fhéach an Sár amach an fhuinneog agus ionadh an domhain air.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11