Page 6 - Emelya agus an Gailliasc
P. 6

Thuig Emelya go raibh sé i gcruachás agus arsa seisean faoina fhiacla:

       “A Ghailléisc an mhórchroí, tabhair toradh ar mo ghuí! Tabhair léasadh

      ceart dóibh, a bhata!”

       Leis sin, léim an bata in airde agus thosaigh sé ag luasadh ar dheis agus

      ar chlé. Theith muintir an bhaile leo chomh tapa agus a bhí siad in ann agus
      chuaigh Emelya abhaile agus chaith sé é héin síos in aice leis an sorn.

       Tamall ina dhiaidh sin chuala an Sár na nithe a bhí Emelya a dhéanamh

      agus sheol sé duine de na saighdiúirí amach ar a thóir chun é a thabhairt ar

      ais chuig an bpálás.

       Tháinig an saighdiúir chuig sráidbhaile Emelya, chuaigh sé isteach ina

      bhothán agus arsa seisean leis:
       “An tusa Emelya an tAmadán?”

       Agus d’fhreagair Emelya é agus é

      ina luí in aice leis an sorn:

       “Abair gurb ea!”

       “Cuir ort do chuid éadaigh go beo
      agus tabharfaidh mé chuig pálás an

      tSáir thú.”

       “Mhuise, níl aon fhonn orm dul

      ann,” arsa Emelya.

       Bhuail racht feirge an saighdiúir
      agus thug sé buille sa phus do

      Emelya.

       Leis sin, labhair Emelya faoina

      fhiacla:

       “A Ghailléisc an mhórchroí,
      tabhair toradh ar mo ghuí! Tabhair

      léasadh ceart dó, a bhata!”

       Leis sin, léim an bata amach agus thug sé íde na muc agus na madraí don

      saighdiúir agus ba ar éigin a bhí sé in ann na cosa a thabhairt leis ar ais chuig

      an bpálás.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11