Page 4 - Emelya agus an Gailliasc
P. 4

Cad a tharla ansin, ach thiontaigh na buicéid agus as go brách leo suas an
       cnoc.

        Chuir Emelya an Gailliasc ar ais isteach sa pholl san oighear agus shiúil sé

       abhaile i ndiaidh na mbuicéad.

        Lean na buicéid orthu tríd an sráidbhaile agus sheas lucht an tsráidbhaile

       agus iontas an domhain orthu agus iad ag stánadh ar na buicéid agus
       Emelya ag siúl ina ndiaidh agus é ag gáirí dó héin. Lean na buicéid ar aghaidh

       caoldíreach chuig bothán Emelya agus léim siad in airde ar an mbinse, agus

       chaith Emelya é féin síos in aice leis an sorn.

        Tamall ina dhiaidh sin, labhair céilí na ndeartháireacha le Emelya:

        “Cén fáth a bhfuil tú caite i do chnap ansin, Emelya? Imigh leat agus scoilt
       roinnt adhmaid dúinn.”

        “Ní imeoidh. Níl aon fhonn orm,” ar seisean

        “Imigh leat, Emelya, nó ní thabharfaidh do dheartháireacha aon

       bhronntanais abhaile ón margadh chugat.”

        Ní raibh aon fhonn ar Emelya an sorn a fhágáil. Chuimhnigh sé ar an

       nGailliasc agus arsa seisean faoina fhiacla:
        “A Ghailléisc an mhórchroí, tabhair toradh ar mo ghuí! Imigh leat, a thua,

       agus scoilt roinnt adhmaid, agus tagadh an t-adhmad isteach sa teach agus

       léimeadh sé isteach sa sorn.”

        Cad a tharla ansin, ach léim an tua amach as faoin mbinse agus amach sa

       chlós leis agus tosaigh sé ag scoilteadh adhmaid, agus tháinig na smutáin
       adhmaid isteach sa teach astu héin agus léim siad isteach sa sorn.

        Tamall ina dhiaidh sin, labhair céilí a dheartháireacha le Emelya arís:

        “Níl aon adhmad fágtha againn, Emelya. Imigh leat isteach sa choill agus

       gearr a thuilleadh adhmaid dúinn.”

        Bhí Emelya ina chnap ina aice leis an sorn, agus arsa seisean:

        “Agus cad chuige sibhse anseo?”
        “Cad atá i gceist agat leis sin, Emelya?” arsa na mná leis. “Ní hamhlaidh a

       cheapann tú go rachaimisne isteach sa choill chun adhmaid a ghearradh!”

        “Muise, níl aon fhonn ormsa é a dhéanamh,” arsa Emelya.

        “Ní gheobhaidh tú aon bhronnntanais mar sin,” ar siadsan leis.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9