Page 3 - Emelya agus an Gailliasc
P. 3

Bhí sé ag féachaint agus ag féachaint

                               agus cad a chonaic sé ach Gailliasc ag

                               snámh leis san uisce. Sháigh sé a

                               lámha isteach san uisce agus rug sé
                               caol díreach ar an nGailliasc lena dhá

                               láimh.

                                 “Nach breá an súp Gailléisc a

                               bheidh againn don dinnéar inniu!”

                               ar seisean agus áthas an domhain
                               air.

                                 Ach leis sin labhair an Gailliasc i

                               nglór duine agus arsa seisean:

                                 “Scaoil   liom,   Emelya,    agus

                               déanfaidh mé gar duitse lá éigin

                               eile.”
                                 Lig Emelya gáire as.

        “Cén gar a d’fhéadfása a dhéanamh domsa? Déarfainn go dtabharfaidh

      mé abhaile anois díreach thú agus go ndéarfaidh mé le céilí mo

      dheartháireacha súp a dhéanamh díot. Is aoibhinn liom súp Gailléisc.”

        Ach thosaigh an Gailliasc ag impí air arís agus ar seisean:
        “Scaoil liom, Emelya, agus déanfaidh mé rud ar bith ort.”

        “Ceart go leor,” arsa Emelya, “ach ní mór duit a chruthú dom ar dtús

      nach bhfuil tú ag iarraidh an dallamullóg a chur orm.”

        “Inis dom a bhfuil uait,” arsa an Gailliasc.

        “Ba mhian liom go rachadh na buicéid abhaile astu héin gan braon uisce
      a shileadh.”

        “Go breá, Emelya,” arsa an Gailliasc, “Pé rud atá uait, níl le déanamh agat

      ach an méid seo a rá:

        “’A Ghailléisc an mhórchroí, tabhair toradh ar mo ghuí!’”

        Agus leis sin, gan chuimhneamh gan smaoineamh, arsa Emelya:
        “A Ghailléisc an mhórchroí, tabhair toradh ar mo ghuí! Imígí abhaile libh

      anois, a bhuicéada, asaibh héin.”
   1   2   3   4   5   6   7   8