Page 10 - Emelya agus an Gailliasc
P. 10

Cad a tharla ansin ach tiontaíodh Emelya ina fhear óg dathúil nach

      bhfacthas a leithéid riamh.

        Um an dtaca sin chuaigh an Sár amach ag seilg agus níorbh fhada gur

      tháinig ar phálás áit nach bhfaca sé pálás riamh roimhe sin.
        “Cé hé an t-amadán a thóg pálás ar mo chuid talún?” ar seisean agus seol

      sé duine dá shaighdiúirí amach féachaint cé a rinne é.

        Rith an saighdiúir chuig an bpálás, sheas sé faoi fhuinneog agus

      d’fhiafraigh sé de Emelya cérbh é héin.

        “Abair leis an Sár teacht chugam go gcloisfidh sé ó mo bhéal féin cé hé
      mise,” arsa Emelya.

        Rinne an Sár amhlaidh agus bhuail Emelya leis ag geata an pháláis. Thug

      sé isteach sa phálás é, chuir sé ina shuí cois boird é agus chuir sé féasta ar

      fáil dó. D’ith agus d’ól an Sár a sháith agus bhí iontas an domhain air.

        “Cé thú héin, a fhir mhaith?” a d’fhiafraigh an Sár de i ndeireadh thiar

      thall.
        “An cuimhin leat Emelya an tAmadán a tháinig ar cuairt chugat ar bharr

      soirn?” a d’fhiafraigh Emelya de. “An cuimhin leat gur ordaigh tú go gcuirfí

      i mbairille é in éineacht le d’iníon Sáraibhne Marya agus go ndúnfaí le tarra

      é agus gcaithfí amach san fharraige iad? Is mise Emelya. Más mian liom é,

      is féidir liom do ríocht ar fad a dhó go talamh.”
        Bhí eagla an domhain ar an Sár agus d’impigh sé ar Emelya maithiúnas a

      thabhairt dó.

        “Féadfaidh tú m’iníon a phósadh agus féadfaidh tú mo ríocht ar fad a

      bheith agat chomh maith má fhágann tú mo bheatha agam, Emelya,” arsa

      seisean.

        Ansin, cuireadh féasta mór ar siúl, a leithéid nach bhfacthas riamh ar
      dhroim an domhain mhóir.

        Pósadh Emelya agus Sáraibhne Marya agus bhí ceannas acu ar an ríocht

      ar fad agus mhair siad go sona sásta as sin amach.
   5   6   7   8   9   10   11